Odstoupení od smlouvy

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od smlouvy informovat Adolf Nytra, K Nemocnici 2122/61, Nový Jičín 74101, telefon: 556709998, 603496390, e-mail: anytra@anytra.cz formou jednostranného právního jednání (např. dopisem nebo e-mailem).

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace uvede kupující v odstoupení datum či číslo objednávky nebo faktury a bankovní spojení.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím). Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vrácenou částku.